Сайтът няма да работи в близките 10 дни.

 

Информация за часовете и сроковете за между банкови преводи между български банки чрез системата бисера.

Преводите по БИСЕРА се обработват 3 пъти на ден, а именно в 10:00 ч., в 13:30 ч. и в 16:00 ч. В тези часове БИСЕРА подава заявки за сетълмент.

Часовите рамки за изпълнение на едно нареждане за кредитен превод е:

  • Ако нареждане за кредитен превод е подадено от банката на наредителя към БИСЕРА6 преди 09:45 сутринта, при успешно изпълнена заявка за сетълмент в 10:00 часа, той ще бъде на разположение за получаване от банката на получателя най-късно след 10:30 часа на същия ден.
  • Ако нареждане за кредитен превод е подадено от банката на наредителя към БИСЕРА6 в интервала 09:45 и 13:15, при успешно изпълнена заявка за сетълмент в 13:30 часа, той ще бъде на разположение за получаване от банката на получателя най-късно след 14:00 часа на същия работен ден.
  • Ако нареждане за кредитен превод е подадено от банката на наредителя към БИСЕРА6 в интервала 13:15 и 15:45, при успешно изпълнена заявка за сетълмент в 16:00 часа, той ще бъде на разположение за получаване от банката на получателя най-късно след 16:30 часа на същия работен ден.
  • Ако нареждане за кредитен превод е подадено от банката на наредителя към БИСЕРА6 след 15:45, то ще бъде изпълнено на следващия работен ден на БИСЕРА6 и ще бъде на разположение за получаване от банката на получател на следващия работен ден след 10:30 часа. Тук попадат и всички нареждания за превод, подадени от банките на наредителите в неработни дни.

Описаните часове и срокове не са на 100% актуални, тъй като банките понякога не включват всичките транзакции на клиентите си поради ликвидни и други проблеми, а често излъчват сетълмента по рано или направо пропускат цели сесии.

Клиентите на cryptobank.bg които превеждат суми за покупка на криптовалута трябва да имат предвид тези графици така, че банковите им преводи да постъпват максимално бързо (препоръчително 1 час) след нареждането им в нашата сметка. 

Банковите преводи наредени от обслужващата ни банка и сумите внесени в брой по сметката ни в обслужващата ни банка постъпват веднага с изключение на часовете между 20:00 и 08:00 часа. Предвид това обстоятелство всички вътрешно банкови преводи направени след 20 часа ще се отразяват в 08:00 часа на следващият ден. Така, че ако искате поръчката Ви с плащане от обслужващата ни банка да не се преизчисли трябва да я направите извън периода  от 20:00 до 08:00 часа..

Имайте предвид, че при превод постъпил след повече от един час от поръчката  ще преизчислим поръчката по курс към момента на постъпване на превода.